Verksamhet enligt avtalssamverkan

Senast uppdaterad den 23 april 2019

Sedan halvårsskiftet 2018 är det möjligt för kommuner att ingå avtal med annan kommun om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun, så kallad avtalssamverkan.

Socialnämnden har avtalssamverkan med Borås Stad gällande tillståndshandläggning enligt alkohollagen samt social jour för myndighetsutövning utanför kontorstid. I båda fallen utför Borås Stad uppgifterna åt Marks kommun. Dessutom har förberedelser gjorts för avtalssamverkan för tjänster inom geografiskt informationssystem (GIS) där Marks kommun har kapacitet att utföra mer GIS-tjänster än vad som behövs inom kommunen och därmed kan utföra sådana uppgifter åt Svenljunga kommun.

Under 2018 har det funnits en samverkan mellan Marks kommun och Svenljunga kommun gällande en tjänst för medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), där Mark har utfört de uppgifterna åt Svenljunga. Det har funnits sedan Samrehab i Skene lades ner och kommer att avslutas under första kvartalet 2019.

Publicerad av: Marks kommun