Lisa Dahlberg

Senast uppdaterad den 18 april 2019

Kommunens verksamhet för 2018 är nu sammanfattad i denna årsredovisning. Man glömmer fort, men för mig var 2018 ett år som präglades av att fler och fler tydligt fick upp ögonen för hur klimatförändringarna påverkar var och en av oss. Jag minns bränderna som härjade runt omkring i Sverige. Den ofattbara förödelse som bränderna skapade, jag minns brandflygen och det oerhörda arbete som gjordes för att bekämpa bränderna. Även i Mark och i Sjuhärad fick räddningstjänsten jobba hårt med att bekämpa bränder men tack och lov inträffade ingen större brand. I flera år har vi kunnat följa hur en tilltagande vattenbrist påverkat kommuner runt omkring oss, men kanske var just 2018 det år då även vi i Mark fick inse att vatten faktiskt är en ändlig resurs. Bevattningsförbud infördes under sommaren och det följdes ganska bra av dig och mig och alla andra markbor. Med oro för vattennivåerna beslutades det ändå att inte fylla badhusets bassänger enligt den vanliga tidsplanen. Ett klokt beslut tycker jag, för att avvakta och följa utvecklingen. Några veckor försenat kunde sedan vårt fina badhus öppna upp för alla som ville bada. Klimatförändringarna är här och nu. De påverkar dig, mig och alla andra. Det blev uppenbart förra sommaren, tycker jag. Så, hur vill du och jag att framtiden ska vara? 

Fler vill bli markbor! Jag minns tider för inte särskilt länge sedan då kommunens befolkningsprognoser inte var någon vidare munter läsning. Numera är läget ett annat. Fler och fler får upp ögonen för det goda livet i Mark. Här bor vi nära Varberg, Borås och Göteborg, men också nära naturen och med riktigt goda grannar. Under 2018 valde hela 1 797 personer att flytta till Mark! Vår befolkning ökade med 297 personer, det betyder högst troligt att vi under år 2019 kommer att kunna hälsa den 35 000:e invånaren välkommen till Mark! 

Den 9 september hölls det allmänna val i Sverige. Många markbor valde att rösta, hela 85,33 procent av markborna lade sin röst i kommunvalet, ett riktigt högt valdeltagande. Än högre var det i riksdagsvalet där 87,99 procent röstade. Under valrörelsen var vi flera, och däribland jag, som framhöll vikten av att kunna skapa ett majoritetsstyre som har förmågan att fatta viktiga beslut för kommunen. Med utgångspunkt i valresultatet inleddes de diskussioner som sedan landade i att Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet under mandatperioden 2019–2022 nu styr Marks kommun i majoritet. Vi är ett pragmatiskt styre som har fokus på Markborna och på att hela kommunen ska leva. Det saknas inte utmaningar men jag väljer att se framtiden an och se allt gott vi ska åstadkomma för markborna framöver. 

Avslutningsvis, tack till all personal för allt arbete ni gör för oss markbor. Tack vare er har markborna en god kommunal service! 

Lisa Dahlberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Publicerad av: Marks kommun