Verksamhetsberättelse

Senast uppdaterad den 15 april 2019

I detta avsnitt finns i sammandrag per nämnd och bolag kommunstyrelsens beskrivning av deras verksamhet under 2018 och ekonomi under åren 2015–2018.

Nämndernas verksamhetsberättelser finns i sin helhet här på webbplatsen. 

Publicerad av: Marks kommun