Revisionen

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Revisorerna granskar på kommunfullmäktiges uppdrag nämnders och styrelsers verksamhet. Här kan du ta del av verksamhetsberättelsen för Revisionen.

Verksamhet
Revisorerna har under år 2018, utöver sin löpande granskning, gjort fem revisionsrapporter som är överlämnade till ansvariga nämnder.

Ekonomi
Revisionen redovisade ett utfall som i stort sett följde budget.

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader 1,5 1,7 1,6 1,5
Budgetavvikelse 0,1 0,0 -0,1 0,0

Publicerad av: Marks kommun