Årsredovisning Spinnerskan i Mark AB 2018

Foto: Christer Hansson

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (tkr).

Flerårsjämförelse

25 april 2019 09.39

Spinnerskan i Mark AB:s ekonomiska utveckling i sammandrag.

Flerårsjämförelse

Publicerad av: Marks kommun