Mark Kraftvärme AB

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Bolagets uppdrag är att inom Marks kommun producera och leverera energi, som i första hand är förnyelsebar samt på uppdrag av Marks kommun utföra andra insatser på energiområdet. Verksamhetsstarten med fjärrvärme skedde 1996. Därefter har fjärrvärmen utvecklats med inriktning på framtida värmeförsörjning i Marks kommun. Bolaget ska också inom Marks kommun utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation samt bedriva därmed förenlig verksamhet

Publicerad av: Marks kommun