Miljöpåverkan

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Mark Kraftvärme AB strävar efter att ha en miljömässig produktion av fjärrvärme och ånga med låga utsläpp av fossil koldioxid och partiklar från förbränningen.

Under 2018 gjordes produktionen med 99,4 procent biobränsle och endast 84 m3 eldningsolja vilket är en förbättring från 2017 då andelen biobränsle var 99,3 procent och mängden eldningsolja 89,3 m3. I stort sett all producerad aska från bioeldningen sprids i skogarna genom ett samarbete med Askungen Vital AB. Utöver en miljömässig produktion bidrar bolagets fjärrvärmeverksamhet även till att minska användningen av eldningsolja som uppvärmningsform i de orter där fjärrvärme finns utbyggt. 

Mark Kraftvärme AB säljer all produktion av värme, ånga och el som ”Bra Miljöval”, vilket är Naturskyddsföreningens miljömärkning för att peka ut produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Publicerad av: Marks kommun