Personal

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Antal tillsvidareanställda är 19 personer, samma antal som föregående år. Sjukfrånvaron har minskat från 6,2 procent till 2,7 procent vilket innebär att bolaget redovisar den lägsta sjukfrånvaron på flera år.

Även frisktalet, som mäter andel individer med max 5 sjukdagar per år, visar på positiv utveckling och har ökat från 63 procent till 74 procent. Timtid i timmar, som visar på behovet av tillfälligt anställd personal vid arbetstoppar, har gått ner betydligt från cirka 850 till 200 timmar. Likaså har nyttjandet av övertid, som främst avser beredskap hos driftpersonalen inom fjärrvärmedriften, minskat med 220 timmar.

Publicerad av: Marks kommun