Marks Bostads AB

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Bolagets uppdrag är att som allmännyttigt kommunalt bostadsbolag inom Marks kommun köpa mark och fastigheter och på dessa uppföra och/eller förvalta bostadshus och lokaler. Vid utgången av år 2018 förvaltar bolaget 3 704 lägenheter och 231 lokaler.

Publicerad av: Marks kommun