Personal

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Per 31 december var antalet tillsvidareanställda 61 personer och tidsbegränsat anställda 2 personer. Antalet tidsbegränsat anställda är under delar av året betydligt fler då bolaget har många säsongsanställda och andra former av tidsbegränsade anställningar. Bolagets nuvarande VD, Svante Dahlquist, tillträdde i april 2018.

Sjukfrånvaron var nästan 6 procent och ligger strax över målet på max 5,5 procent men också något högre än utfallet föregående år. Ökningen beror framför allt på högre långtidssjukfrånvaro. Frisktalet, som mäter andelen personer med max fem sjukdagar per år, har rört sig i motsatt riktning och stigit från 43 till 45 procent.

Publicerad av: Marks kommun