Marks Fastighets AB

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Bolaget hyr ut lokaler till industri- och serviceföretag, tillhandahåller tjänster knutna till denna verksamhet och utför på uppdrag av Marks kommun insatser i syfte att utveckla näringsliv och sysselsättning.

Publicerad av: Marks kommun