Personal

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Marks Fastighets AB har ingen egen personal anställd utan hyr administrativa tjänster från Marks kommun via Spinnerskan i Mark AB.

Från och med 2018 har kommundirektör Mats Lilienberg varit verkställande direktör för Marks Fastighets AB. 

Publicerad av: Marks kommun