Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Årsredovisning 2019

Senast uppdaterad den 14 juli 2020

Här hittar du Marks kommuns årsredovisning avseende 2019

På grund hög arbetsbelastning  gällande coronaviruset, så publiceras årsedovisningen för Marks kommun och de kommunala bolagen 2019 endast i PDF-format. Du finner dem längre ned på denna sida. 

Har du behov av att få tillgång till årsredovisningen i andra format, vänligen skicka e-post till kommunikation@mark.se.

 

Tankar om 2019

Så här säger Marks kommuns kommunalråd och kommunchef om det gångna året:

Lisa Dahlberg (S), kommunstyrelsens ordförande: 

"Mark är en fantastisk kommun! En trygg och stabil kommun som hyser allt det som gör att det är gott att leva här. Ett föreningsliv och näringsliv med hög klass och en god kommunal service. Genom ett koncentrerat arbete och medvetna, långsiktiga beslut kan jag konstatera att Mark står starkare rustat för framtiden efter 2019. Framtiden ska vi ta oss an tillsammans. Det starka samhället behövs."

Tomas Johansson (M), kommunstyrelsens vice ordförande:

"Jag vill tacka er medarbetare för alla era insatser under det gångna året! Det är era ansträngningar som gör att markborna får den service de behöver. Utan alla våra engagerade medarbetare blir det ingen leverans av välfärd.

Jag påstå att kommunen totalt sett har en mycket god ekonomi och bedriver en bra verksamhet som vi alla ska vara stolta över!"

Mats Lilienberg, kommunchef:

"Det är positivt att få inleda en årsredovisning med att kunna konstatera att den totala ekonomin i Marks kommun är genuint god. Vi har under året som gått arbetat för att skapa ökade förutsättningar för tillväxt och utveckling och min tro på kommunens framtid är därmed stark."

Publicerad av: Marks kommun