Årsredovisning 2020

Senast uppdaterad den 21 maj 2021

Här hittar du Marks kommuns årsredovisning avseende 2020

På grund hög arbetsbelastning gällande coronaviruset, så publiceras årsedovisningen för Marks kommun och de kommunala bolagen 2020 endast i PDF-format. Du finner dem längre ned på denna sida.

Har du behov av att få tillgång till årsredovisningen i andra format, vänligen skicka e-post till kommunikation@mark.se

Tankar om 2020

Så här säger Marks kommuns kommunalråd och kommunchef om det gångna året:

Jessica Rodén (S) Kommunstyrelsens ordförande

”Den nya verksamheten arbetsmarknad och integration har kommit igång. Där målet är att minska arbetslösheten och att ge människor förutsättningar att gå från bidragsberoende till självförsörjande. ” 

Tomas Johansson (M) Kommunstyrelsens vice ordförande

”Ett gott näringslivsklimat är utomordentligt viktigt för att kommunen ska vara attraktiv att starta och driva företag i. Är vi duktiga på service till företag kommer vi även vara bra på service till alla andra.”

Karin Hydén Tf Kommundirektör

”Vi måste bli mer effektiva, ha mer fokus på värdeskapande arbete så kommuninvånarna får så mycket nytta som möjligt för pengarna. För att uppnå detta behöver vi analysera och utveckla verksamheterna inte göra mer av samma utan göra verksamhet på nytt sätt.”

Publicerad av: Marks kommun