Årsredovisning 2021

Senast uppdaterad den 16 maj 2022

Här hittar du Marks kommuns årsredovisning avseende 2021

På grund hög arbetsbelastning gällande coronaviruset, så publiceras årsedovisningen för Marks kommun och de kommunala bolagen 2021 endast i PDF-format. Du finner dem längre ned på denna sida.

Har du behov av att få tillgång till årsredovisningen i andra format, vänligen skicka e-post till kommunikation@mark.se

Jessica Rodén (S) Kommunstyrelsens ordförande

"Mark har en stark ekonomi som ger förutsättningar för framtidens utmaningar och till vår samhällsutveckling.

Våra verksamheter har påverkats av covid-19 pandemin under året. Vi har följt rekommendationer, hållit avstånd och tvättat händerna. Det har varit besöksförbud på våra äldreboenden, distansarbete för vissa yrkeskategorier, distansundervisning med mera. Vi har alla hjälpts åt för att skydda varandra."

Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson (M)

"Oförutsägbarheten kring de ekonomiska konsekvenserna för verksamheterna har i mycket dämpats av beslutet att kompensera nämnderna för extra kostnader till följd av Covid-19. Även konsekvenserna för näringslivet har vi sökt mildra bland annat genom snabbare betalningar av fakturor och tidigarelagda investeringar."

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson

"Marks kommun har en god stabil ekonomi och växer. Men det betyder inte att vi kan ta något för givet. Många år med en stark ekonomi betyder inte att vi kan känna oss säkra. Det vet vi inte minst nu, när jag skriver det här, pandemi, krig och det säkerhetspolitiska läget har vänt upp och ner på mycket av det vi tidigare tagit för givet.

Det finns ett fantastiskt engagemang i Marks kommun. Vi vill samverka - verka tillsammans. Mycket görs redan men kan bli mer och bättre."

Publicerad av: Marks kommun