Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Årsredovisning Mark Kraftvärme AB 2017

Senast uppdaterad den 13 februari 2018

Mark Kraftvärme AB, Organisationsnummer: 556275-9018

Styrelsen och verkställande direktören för Mark Kraftvärme AB får härmed lämna följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (tkr).

VD har ordet

Bengt-Allan Frost tycker till om det gångna året.

Förvaltningsberättelse

Läs om Mark Kraftvärme AB:s verksamhet och ekonomi under räkenskapsåret här.

Ordlista

26 april 2018 13.46

Här finns en ordlista med förklaringar på ord som du stöter på i årsredovisningen.

Ordlista

Revision

26 april 2018 13.46

Här kan du ta del av revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamhetsåret 2017.

Revision

Publicerad av: Marks kommun