Årsredovisning Mark Kraftvärme AB 2017

Senast uppdaterad den 13 februari 2018

Mark Kraftvärme AB, Organisationsnummer: 556275-9018

Styrelsen och verkställande direktören för Mark Kraftvärme AB får härmed lämna följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (tkr).

VD har ordet

Bengt-Allan Frost tycker till om det gångna året.

Förvaltningsberättelse

Läs om Mark Kraftvärme AB:s verksamhet och ekonomi under räkenskapsåret här.

Ordlista

26 april 2018 13.46

Här finns en ordlista med förklaringar på ord som du stöter på i årsredovisningen.

Ordlista

Revision

26 april 2018 13.46

Här kan du ta del av revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamhetsåret 2017.

Revision

Publicerad av: Marks kommun