Framtiden

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Fortsatt utbyggnad av fibernätet och planering för framtida byte av roster på Assbergsverkets kraftverkspanna ligger i planen för 2018.

Under 2018 kommer fiberutbyggnaden att fortsätta enligt planering och beräknas i slutet av 2018 vara i det närmaste färdigutbyggd. Utbyggnaden inkluderar då även orterna Horred och Rydal där utbyggnad pågår, samt en dragning söderut från Örby mot områdena Krok och Solvik där bolaget avser koppla ihop sig med berörd fiberförening.

Bolaget kommer under 2018 att arbeta med att ansluta Mark Bostads AB:s fastigheter till stadsnätet i de mindre orterna i kommunen. Bolaget kommer även att planera för ett framtida byte av roster på Assbergsverkets kraftverkspanna vilket är ett stort och komplicerat arbete.

Publicerad av: Marks kommun