Årsredovisning Marks Fastighets AB

Rydals Museum entré sommarbild.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 20 mars 2018

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Belopp redovisas i kronor om inte annat anges.

Marks Fastighets AB, Org nr 556101–5461

Publicerad av: Marks kommun