Framtiden

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Rydal 2:11

Rullsalen är inte uthyrd. Den så kallade pelarsalen är till viss del uthyrd vid årets slut och en bit in på 2018, men förväntas därefter vara outhyrd. Det finns också en del mindre lokaler att hyra ut i fastigheten. Diskussioner förs med kommunens kultur- och fritidsförvaltning om ökad uthyrning.

Assberg 1:82

Fastighetsmäklare har undersökt möjligheterna att erbjuda fastigheten till försäljning på öppna marknaden. Försök att sälja fastigheten pågår.

Publicerad av: Marks kommun