Personal

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Bolaget har ingen egen anställd personal, utan hyr administrativa tjänster från Marks kommun. VD har under året arbetat på konsultbasis.

Publicerad av: Marks kommun