Styrelse och verkställande direktör

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Ledamöter

M, Ann Iberius-Orrvik, ordförande
C, Tommy Västerteg
MBP, Henry Sandahl
S, Göran Andersson, vice ordförande
S, Ann-Christine Asp

Suppleanter

M, Rolf Skarin
MBP, Lennart Svensson
L, Ulf Eriksson
S, Odd Malmberg
S, Tony Ragnarsson

Styrelsen har under året haft 8 sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls 2017-05-16.

Verkställande direktör

Martin Svenhed

Auktoriserad revisor

Ordinarie: Peter Sjöberg, PricewaterhouseCoopers, Göteborg
Suppleant: Tomas Johansson, PricewaterhouseCoopers, Göteborg

Lekmannarevisor

Ordinarie: Eva Ryberg (S), Kinna 
Suppleant: Kurt Frilén (C), Fotskäl

Moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Spinnerskan i Mark AB, org.nr 556717–1367, som även upprättar koncernredovisning. Spinnerskan i Mark AB ägs i sin tur av Marks kommun, org.nr 212000–1504.

Publicerad av: Marks kommun