Bussolyckan i Sveg

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Den 2 april 2017 stannade tiden och det som inte fick hända blev verklighet. En tragisk bussolycka inträffade utanför Sveg. Med på bussen fanns ungdomar och vuxna från Mark.

Söndagen den 2 april 2017 skedde en tragisk bussolycka utanför Sveg. Vid olyckan förolyckades tre ungdomar från Ängskolan i Skene och ett flertal skadades allvarligt. Hela kommunen påverkades av olyckan, nästan alla kände någon som varit med i bussen. Insatser sattes omedelbart in för att stötta de drabbade och deras anhöriga. På Ängskolan gjordes stora insatser för att stötta de elever och den personal som inte varit med på resan.

Händelse fick stor uppmärksamhet i riksmedia och flera ministrar besökte kommunen med anledning av det inträffade. För att hedra de avlidna anordnades en välbesökt och uppskattad minnestund på Mor Kerstins torg i Kinna. Vi detta tillfälle representerades regeringen av utbildningsminister Gustav Fridolin.

När informationen om olyckan nådde Mark gick kommun in i stabsläge för att lösa alla de praktiska frågor som måste hanteras snabbt. Stabsläget fortsatte veckan ut. Kommunen erbjöds och fick hjälp från en mängd organisationer, kommuner och myndigheter. De insatser som gjordes under stabsläget fungerade väl.

"Kärleken till dem som aldrig kom hem kommer alltid att finnas kvar. I minnesbilder, i doftspår, i våra föreningar och i våra hjärtan".

Eva-Karin Torhem Arnell 
Kommunfullmäktiges ordförande

Publicerad av: Marks kommun