Arbete med attraktivitetsplanen

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Marks kommuns attraktivitetsplan visar hur kommunen kan bli mer attraktiv för invånare och företag men även hur nya Markbor, besökare och företag kan lockas hit. Här kan du läsa om insatser under 2017.

Aktivitetesplanen pekar ut kommunens avgörande kvaliteter och vad som skiljer den från andra kommuner samt vilka nya värden som kan skapas med utgångspunkt från nuvarande situation. Attraktivitetsplanen grundar sig på kommunens inneboende styrkor och utnyttjar de kända och positiva delarna av kommunens varumärke. I planen renodlas dessa värden och omsätts till utvecklingsområden med konkreta mål. Attraktivitetsplanen ska fungera som stöd vid förvaltningarnas arbete och innehålla genuina värden som kommunen kan stärka i sitt dagliga arbete. Attraktivitetsplanen används som ett verktyg i kommunens arbete. 

Insatser under 2017

Kommunstyrelsen har framförallt arbetat med att främja samarbete och utbyte mellan företag, näringslivsorganisationer, kommun och lärosäten. Under 2017 genomfördes UF-mässa och arbetslivsvecka som ett led i intensifieringen av arbetet med att driva strategiskt och operativt arbete med god lokal och regional förankring.

Alla skolenheter har i uppdrag att ta fram en pedagogisk profil för att förbättra marknadsföringen av våra förskolor och skolor. Marks gymnasieskola ingår i en pilotstudie med Skolverket där man testar lärlingslön. Ifrån 2016 har ett fördjupat samarbete mellan högstadieskolor och näringsliv bedrivits. Förutom regelbundet arbete och diverse samarbeten, så gav ”Industrinatten” ca 100 elever från årskurs 8 möjlighet att få inblick i och öka intresset för teknik, industri och naturvetenskap. Vidare erbjuds studenter som läser på distans att skriva tentamina på Marks vuxenutbildning.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med ett antal aktiviteter och arrangemang som bidrar till att stärka profilen för Marks kommun. Dessa inkluderar ”Mingla i Mark, ”Sommarfredagar”, nycirkusfestival, vävrunda i Sjuhärad, drygt 100 framträdanden av Kulturskolan i Mark, biblioteks- och idrottsarrangemang, Rydals museum samt invigningen av Tygrikeshallens mötesplats för ungdomar.

Marks Bostad AB har arbetat med framtagandet av detaljplaner för att öka bostadsproduktionen av attraktiva bostäder de närmaste åren.

Publicerad av: Marks kommun