Samhällsekonomisk utveckling

Senast uppdaterad den 16 februari 2018

Skatter och generella statsbidrag är kommunens största intäktskälla. Därför är den samhällsekonomiska utvecklingen av stor betydelse för kommunens intäkter.

Inledandte text och hänvisning till nedanstående undersidor. 

Publicerad av: Marks kommun