Besöks- och turistfrågor i Marks kommun

Senast uppdaterad den 26 april 2018

På grund av förändring av vastsverige.com har Marks kommun under det gångna året lagt grunden för en egen, lokal, destinationswebb för turist- och besöksfrågor. Ett arbete som sker i samarbete med näringslivet.

Marks kommun har fram till och med fjärde kvartalet 2017 finansierat och underhållit turist- och besöksnäringsfrågorna på vastsverige.com i samarbete med Västsvenska Turistrådet och de lokala företagen. Västsvenska Turistrådet har genomfört förändringar av vastsverige.com och mot bakgrund av detta har Marks kommun under det gångna året valt att lägga grunden för en lokal destinationswebb som kommer att lanseras under 2018. Under 2018 års första kvartal kommer Marks kommun att bjuda in företag som verkar inom besöksnäringen till en workshop för att förankra den lokala destinationswebben.

Tygriket är en annan organisation i Mark som arbetar med besöksnäring och turistfrågor, bland annat genom kartor och broschyrer.

Marks kommun har beställt en egen turist- och besökskarta för 2018, där det finns information om kommunen som helhet, de olika orterna, besöksmål och företag.

Publicerad av: Marks kommun