Näringsliv och sysselsättning

Senast uppdaterad den 26 april 2018

I Marks kommun finns en bredd av företag i olika storlekar och drygt 200 nya företag startades under 2017. Arbetslösheten har minskat sedan 2015 och ligger lägre än riksgenom

Kommunen är tydligt präglad av små och medelstora företag. 90 procent av kommunens cirka 4 000 registrerade företag har mellan 1–49 anställda och klassificeras som mikro, små eller medelstora företag. Antalet nystartade företag under 2017 beräknas uppgå till 220 stycken. En bredd av branscher, företag i olika storlekar och ett stabilt nyföretagande gör Marks kommun mindre sårbart vid företagsnedläggningar.

Arbetslösheten lägre än riksgenomsnittet

I Marks kommun är andelen av befolkningen som är arbetslös lägre än i riket. Enligt Arbetsförmedlingens statistik uppgick arbetslösheten i Mark till 4,7 procent i december månad 2017, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 7,5 procent. Uppgifterna avser öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, andel av registerbaserad arbetskraft, 16–64 år.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att ungdomsarbetslösheten (18–24 år) i Marks kommun uppgick till 6,3 procent i december månad 2017, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period år 2016. Ungdomsarbetslösheten i riket som helhet uppgick i december 2017 till 10,1 procent, vilket är 3,8 procentenheter högre jämfört med Marks kommun. Arbetslösheten har minskat sedan 2015 både i Mark och i landet som helhet.

Publicerad av: Marks kommun