Mål: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Här kan du ta del av bedömning av kommunfullmäktiges mål samt kommentarer om vad bedömningen grundar sig på.

I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen Bedömning utifrån nämndernas indikatorer Bedömning utifrån relevanta nyckeltal Sammanvägd bedömning
Ett gott företagsklimat  
En god samverkan mellan skola och näringsliv 

 

Symbolförklaring: 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Inte uppfyllt

Kan inte bedömas

 

Ett gott företagsklimat

 

Ett gott företagsklimat följs upp genom två indikatorer. En av dessa är SKL:s Löpande Insikt som för Marks kommun nästan endast mäter plan- och bygglovshandläggningen. Tar man hänsyn till andra nyckeltal så framgår att Marks kommun har fler nystartade företag än riksgenomsnittet samtidigt som kommunen får lägre än riksgenomsnittet i det samlande omdömet i Svenskt näringslivs kommunranking. Den sammanvägda bedömningen blir därför att målet endast delvis är uppfyllt.

  • KKiK 2017 mått 32: Antal nya företag, per 1000 inv, Mark: 5,5, riksmedel: 5,2
  • Svenskt näringslivs kommunranking 2017: Marks kommun placeras på plats 225 i kommunrankingen. Det sammanfattande omdömet företagarna ger kommunen är 2,98, riksmedel är 3,36 (6-gradig skala, 6 bäst)

En god samverkan mellan skola och näringsliv 

Inom målet om en god samverkan mellan skola och näringsliv har Marks gymnasieskola ett nära samarbete med Ung Företagsamhet (UF) där många elever driver UF-företag eller arbetar med entreprenörskap i skolan. Intresset från näringslivet har ökat och Marks gymnasieskola har fått utöka antalet lärlingsplatser. Tar man hänsyn till företagarnas syn på skolans attitytder till företagande så framgår att kommunen ligger runt genomsnittet bland Sveriges kommuner. Den samlade bedömningen är att målet delvis har uppfyllts.

  • Svenskt näringsliv kommunranking 2017: Skolans attityder till företagande, Mark 3,76, riksmedel 3,75 (6-gradig skala, 6 bäst)

 

Publicerad av: Marks kommun