Lisa Dahlberg

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Mycket återstår. Nu är det dags att säga några ord om den kommunala verksamheten 2017! Den kommunala verksamheten pågår alla årets dagar, dygnet runt. Aldrig slutar vår kommun leverera service och välfärd till markborna. Lokalvårdaren som idogt städar i förskolans lokaler (hur mycket grus finns det?!), undersköterskan i hemtjänsten som tar sig ut på snirkliga vägar oavsett tid på dygnet (och oavsett väder!), kommunens parkarbetare som tar hand om allt grönt och gör fint för oss andra att beskåda (och sprider glädje med påhittiga utsmyckningar!). Alla delar i vår kommun behövs och spelar roll!

Mycket fungerar bra och mycket kan fungera bättre. Så är det i många kommuner, och så också i Mark. Servicen kan bli bättre när det gäller framtagande av fler kommunala tomter, byggnation av bostäder, fiberutbyggnad, arbetsmarknadsfrågor och service till föreningarna. Här kommer några nedslag:

Kommunens arbete med utsatta barn och ungdomar. Vi vill att kommunen ska bli bättre på att hjälpa de som mår dåligt. Ingen ung människa ska hamna i missbruk, alla barn ska gå i skolan. Vet ni att det idag finns över 50 barn i Mark som inte går i skolan trots skolplikten?

Den nya högstadieskolan i Kinna. Lyckeskolans placering diskuterades flitigt förra året. Under året redovisade vi våra förslag om att placera den blivande skolan på annat ställe. Två viktiga poänger fanns med i resonemanget; en historisk möjlighet att utveckla Kinna och goda möjligheter att skapa ett skolområde med de möjligheter stora ytor ger. Idrottshallar, bra utemiljöer och tillräckligt många parkeringsplatser, för att nämna några behov. Ett sådant beslut hade varit strategiskt och långsiktigt klokt. Nu blev beslutet ett annat. Kommunstyrelsen har sagt att skolan ska ligga på Sahara. Det är nu det som vi utgår från i det fortsatta arbetet. Vi tänker göra vår del av arbetet för att det ska bli så bra som möjligt på Sahara.

Byggda bostäder och kommunala tomter. Det fortsätter gå trööööögt för det kommunala bostadsbolaget med byggnationen. Förra året nådde bolaget inte ens upp till hälften av målet på 45 byggda lägenheter. Från och med 2020 har bolaget krav på sig att bygga 60 lägenheter per år. Enligt länsstyrelsen har Mark ett byggnadsbehov årligen på 88 lägenheter per år. Förra året byggdes endast cirka en fjärdedel av det...

Fiberutbyggnaden. Det är viktigt att alla markbor får möjlighet att skaffa fiber eftersom det kommer bli allt viktigare framöver. Om Mark inte ”kopplar upp sig” kommer våra invånare och företag tappa en viktig rättighet jämfört med andra. Därför är det alldeles för dåligt att kommunen inte är i närheten av att nå målet när det gäller uppkoppling.

Det viktigaste sist. Å medborgarnas vägnar vill jag rikta ett stort tack till all kommunens personal för det arbete ni gör, och med det engagemang som ni gör det! Tack!

Lisa Dahlberg (S)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Publicerad av: Marks kommun