Mats Lilienberg, kommunchef

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Ett starkt verksamhetsår är genomfört! 2017 gjorde kommunen återigen ett bokslut med ett större överskott som bäddar för ökade framtida möjligheter.

Att vi har en god ekonomi i kommunen kommer att möjliggöra framtida satsningar som leder till att Mark är känd som en attraktiv kommun, en kommun där det är bra att bo och verka och en kommun där livskvalitet står i fokus. Detta är samtidigt vår vision som ligger till grund för det målarbete som vi tillsammans har startat upp i kommunen under 2017. Att vi har tydliga gemensamma mål i kommunen medger att vi utvecklas i samma riktning som också leder till goda resultat till individ- och samhälle.

Vi har under året arbetat med att bygga upp det goda ledarskapet och att också stärka en god samverkan med våra medarbetare. Ett ökat fokus på rehabilitering, friskvård och att Marks kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare har också inletts där till exempel en kraftigt utökat satsning på friskvårdspeng och gratis kaffe till alla anställda kan nämnas.

2017 är också året som satt spår hos alla i Marks kommun. Bussolyckan som skedde den 2 april 2017 har berört alla och framförallt har våra tankar gått till de familjer som förlorade sina barn och till de ungdomar som skadades. Många tårar har fällts men vi kommer också komma ihåg 2017 som året då samhörigheten förstärkts och att vi i Mark tillsammans kan klara av även ofattbart svåra stunder.

Under slutet av 2017 la vi också grunden för en framtida utbyggnad av Kinna Centrum. Att vi genomför en större central stadsbyggnation lägger grunden för en snabbare ökning av antalet invånare i kommunen. Kommunen har under året tagit fram en översiktsplanering och ett bostadsförsörjningsprogram som ska säkerställa en långsiktig tillväxt och som ett resultat har nu större utbyggnadsplaner för Sätila och flera av kommunens övriga orter tagits fram. Översiktsplaneringen lägger också grunden till en väl sammanhållen landsbygd vilket gör att hela Marks kommun stärks.

2017 var också starten på en gemensam satsning på Näringslivsfrågor. Vi bildade ett näringslivsråd i slutet av 2016 och påbörjade under 2017 arbetet med att skapa ett näringslivsprogram där näringslivet och kommunen fokuserar på att förbättra kommunens placering på Företagarnas näringslivsranking.

I somras började jag som kommunchef i Marks kommun – ett val jag är glad att jag gjorde. Jag trivs mycket bra och jag tror på en stark framtid med många möjligheter för kommunen. Tillsammans med goda medarbetare, individer och samhället och en god ekonomi kan vi utveckla kommunen.

Mats Lilienberg
Kommunchef

Publicerad av: Marks kommun