Verksamhetsberättelse

Senast uppdaterad den 20 februari 2018

I detta avsnitt finns i sammandrag per nämnd och bolag kommunstyrelsens beskrivning av deras verksamhet under 2017 och ekonomi under åren 2014–2017.

Nämndernas verksamhetsberättelser finns i sin helhet här på hemsidan. 

Publicerad av: Marks kommun