Årsredovisning Spinnerskan i Mark AB 2017

Foto: Christer Hansson

Senast uppdaterad den 2 mars 2018

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (tkr).

Flerårsjämförelse

26 april 2018 11.44

Spinnerskan i Mark AB:s ekonomiska utveckling i sammandrag.

Flerårsjämförelse

Publicerad av: Marks kommun