Miljöpåverkan

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Under 2017 har förbrukningen av eldningsolja minskat betydligt till 89,8 m3 (189 m3 föregående år) vilket gör att bolaget har producerat fossilfri fjärrvärme till 99,3 procent.

Utsläpp av fossil koldioxid har uppgått till 2,4 gram (4,8 gram) per försåld KWh. Fossilandelen för fjärrvärmeproduktionen är en av de lägsta som bolaget haft i produktionen de senaste åren och beror till största delen på få större driftstörningar. Ombyggnad och byte av brikettpanna i Rydal åt Marks Fastighets AB kommer att bidra till mindre utsläpp i samband med deras värmeproduktion. Askan från bioeldningen har till 99,9 procent (99,5 procent) spridits i skogarna genom samarbete med Askungen Vital AB. 

Publicerad av: Marks kommun