Personal

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Oförändrat antal anställda, ökad sjukfrånvaro och minskat frisktal för Mark Kraftvärme AB 2017.

Antal anställda är oförändrat 19 personer vid utgången av 2017. Två personer har slutat under året men ersatts med nya anställda. Sjukfrånvaron har ökat från 4,4 procent till 6,2 procent vilket tydligt avviker från tidigare års relativt låga nivåer. Samtidigt har frisktalet, som mäter andel individer med max 5 sjukdagar per år, minskat från 89 procent till 63 procent. Även detta signalerar fler sjukdagar.

Publicerad av: Marks kommun