Marks Bostads AB

Senast uppdaterad den 28 februari 2018

Bolagets uppdrag är att som allmännyttigt kommunalt bostadsbolag inom Marks kommun köpa mark och fastigheter och på dessa uppföra och/eller förvalta bostadshus och lokaler. Vid utgången av år 2017 förvaltar bolaget 3 686 lägenheter och 229 lokaler.

Publicerad av: Marks kommun