Händelser under året

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Under 2017 har både nyproduktion och renovering av lägenheter genomförts. Bolaget har också arbetat för ökad trygghet och tillgänglighet.

Nyproduktion av hyresrätter är fortsatt en av de stora utmaningarna för Marks Bostads AB. Uppdraget att bygga bostäder har fördubblats från tidigare 30 lägenheter till 60 lägenheter per år. Senast 2020 ska bolaget ha kommit upp i den högre volymen av nyproducerade lägenheter. De byggnationer som planerats för 2017 har försenats, bland annat på grund av ändringar i detaljplaner, frågor om bygglov och en arkeologisk utredning. För att producera några lägenheter startades projektet ”Lokal till lägenhet” som gått ut på att omvandla befintliga lokaler till lägenheter. Under 2017 färdigställdes 18 nya lägenheter genom detta projekt. Lägenheterna är belägna i Skene, Sätila, Fritsla och Rydal. Totalt kommer 24 lägenheter att tas fram inom projektet, resterande 6 planeras vara färdiga i början av 2018.

Renovering av lägenheter i Kinna och Skene

Renoveringen av husen på Snickaregatan i Kinna respektive Sommar- och Vintergatan i Skene har pågått även under 2017. Av totalt 315 lägenheter på Snickaren har 150 renoverats sedan byggstarten. De stora arbetena görs utvändigt på husens fasader och i utemiljön, invändigt byts dörrar, fönster och ventilation. På Sommar- och Vintergatan i Skene har totalt 77 av 82 lägenheter renoverats så här långt. Här görs stora renoveringar invändigt i kök- och badrum med tillhörande byte av vatten- och avloppsledningar men även elinstallationer och ventilation byts ut. Projekten går parallellt med bolagets underhållsplan av 60–70 tals hus vilket innebär att totalt 126 lägenheter har renoverats under 2017 vilket kan jämföras med målsättningen att renovera 50 lägenheter per år. De många underhållsprojekten utgör en utmaning för bolagets ekonomi.

Fiberutbyggnaden har gått in i etapp 2

Utbyggnaden av fiber som innebär att hyresgäster kan koppla upp sig till ett öppet bredbandsnät har gått in i etapp 2 under 2017. Etappen omfattar 1 216 lägenheter och beräknas avslutas tidigt 2018. Vid utgången av 2017 hade 1 386 lägenheter tillgång till fibertjänster från Mark Kraftvärme Stadsnät som även är kommunikationsoperatör. Ett flertal nya tjänsteoperatörer har anslutit sig till Mark Kraftvärme Stadsnät under 2017 vilket möjliggör ett bra utbud av bredbandstjänster. Den sista utmaningen inom fiberutbyggnaden består i att erbjuda fiber till hyresgäster som bor långt utanför centralorterna där det idag inte finns några stamnät. Under rådande förutsättningar kommer hyresgäster inom vissa ytterområden såsom Berghem, Hajom och Öxabäck att få vänta ytterligare något år på fiber.

Bättre kommunikation och enhetlig profil

Kommunikationen med hyresgäster har utvecklats vidare under året. Bolaget har arbetat fram en ny hemsida och lanserat en app med diverse tjänster för hyresgäster. Parallellt har det också tagits fram en grafisk profil som förtydligar värdegrund och skapar en enhetlig kommunikation till hyresgäster och allmänhet. Utöver detta har bolaget arbetat med att förbättra trygghet och tillgänglighet, bland annat genom grannsamverkan och trygghetsvandringar i utsatta bostadsområden.

Publicerad av: Marks kommun