Miljöpåverkan

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Under 2017 har en målsättning om att sänka energiförbrukningen tagits fram. Bolagets första solelsanläggning har installerats på taket till äldreboendet Lindäng i Skene.

Marks Bostads AB har under 2007–2016 deltagit i ett nationellt energibesparingsprojekt, det så kallade Skåneinitiativet. Målsättningen med initiativet var att minska energiåtgången med 20 procent. Bolaget nådde inte det uppsatta målet men lyckades ändå minska förbrukningen med 16,5 procent. Arbetet med energibesparing kommer att fortsätta även efter initiativets slut. En ny intern målsättning om att sänka energiförbrukningen med 0,5 procent per år fram till 2020 har tagits fram. Energibesparing kan till exempel nås genom att effektivisera användningen av värme och el. I lägenheter som renoveras installeras individuell mätning och debitering av vattenförbrukning och i ett stort antal fastigheter har det installerats ett energibesparingssystem som styrs med hjälp av väderprognoser, detta för att tillföra rätt mängd energi vid rätt tidpunkt. Uppvärmning av bolagets byggnader sker till största delen med fjärrvärme och belysning har bytts till energieffektiv LED-belysning.

Under 2017 har bolaget installerat sin första solelsanläggning på Lindängs tak (äldreboende i Skene) med en solcellsmodularea om 512 m². Förhoppningen är att anläggningen ska kunna producera en stor del av den el som förbrukas i bland annat köket på Lindäng.

Publicerad av: Marks kommun