Personal

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Marks Fastighets AB har ingen egen anställd personal utan hyr administrativa tjänster från Marks kommun via Spinnerskan i Mark AB.

VD har under året arbetet på konsultbasis. Från och med 1 januari 2018 är kommunchef Mats Lilienberg verkställande direktör för Marks Fastighets AB. 

Publicerad av: Marks kommun