Bolag stiftelser och stipendier

Senast uppdaterad den 30 november 2022

I Mark finns fyra kommunala bolag, i dessa bolag är kommunen ägare till 100 procent.

Varje bolag har egen styrelse, där ledamöterna och ersättarna väljs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har också utsett revisorer för respektive bolag. De kommunala bolagen är en del av koncernen Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun