Marks Energi AB

Bild på fjärrvärmeverket i Skene.

Senast uppdaterad den 12 april 2022

Marks Energi AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i Mark. Bolaget har bidragit till att ca 14000 kubikmeter eldningsolja inte längre förbrukas i kommunen.

Marks Energi AB utvecklar och förvaltar även kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation. Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun under namnet Mark kraftvärme Stadsnät. 

Marks Energi AB är ett helägt kommunalt bolag med 16 anställda. Vår styrelse utses av kommunfullmäktige.

Klicka här för att komma till Marks Energi AB:s hemsida

Adress

Industrigatan 16, Skene 

Postadress

511 80 Kinna 

Publicerad av: Marks kommun