Om Marks Fastighets AB

Senast uppdaterad den 14 april 2021

Mark Fastighets AB fokuserar på fastigheter för industri och näringslivsverksamhet.
Bolagets syfte är att inom Marks kommun tillgodose näringslivets lokalbehov och därigenom främja förutsättningarna för tillväxt och ökad sysselsättning. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och ha hållbar utveckling som utgångspunkt.

Bolaget ska på affärsmässiga principer köpa, förvalta och sälja fastigheter i kommunen samt på fastigheterna uppföra och förvalta byggnader för att därigenom kunna erbjuda lokaler till i första hand näringslivet.
Bolaget ska fortlöpande samråda med näringslivet, liksom med övriga kommunala bolag och nämnder samt andra myndigheter och organisationer som berörs av Bolagets verksamhetsområde.

Styrelse

Styrelsen i Marks Fastighets AB tillsätts av Marks kommuns fullmäktige. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsens mandatperiod är fyra år. I Förtroendemannaregistret kan du se vilka som sitter i styrelsen under nuvarnade mandatperiod. 

Publicerad av: Marks kommun