Spinnerskan i Mark AB

Bild från spinneri.

Senast uppdaterad den 13 juni 2023

Spinnerskan i Mark är en koncern som bildades i december 2006. Moderbolaget i koncernen Spinnerskan i Mark AB ska äga och förvalta aktier och andelar i helägda kommunala företag med verksamhet i Marks kommun.

Syftet är att samordna verksamheten i de kommunala bolagen Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Marks Energi AB.

Spinnerskan i Mark AB äger samtliga aktier i de tre nämnda bolagen. Spinnerskan i Mark AB ägs i sin tur till 100 procent av Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun