Mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendium

Senast uppdaterad den 15 september 2023

Marks kommun har sedan 2015 delat ut detta stipendium för att belöna insatser som gynnar mångfald, jämlikhet och tillgänglighet. Nu behöver vi din hjälp att nominera mottagare!

Du kan nominera en skola, förening, organisation, skolklass eller en enskild person som du tycker utmärker sig i sitt arbete att motverka rasism, främlingskap eller diskriminering.

Nomineringsperioden pågår fram till den 31 oktober

Mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet är på 10 000 kronor och delas ut årligen. Stipendiaten presenteras i samband med kommunfullmäktiges möte i december.

Den belönade insatsen ska ha bidragit till att förverkliga en eller fler av följande punkter:

  • Diskriminering, främlingsfientlighet och rasism motverkas.
  • Kunskap om vad mångfald kan tillföra samhällets olika verksamheter ökas.
  • Ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan människor av olika kulturell bakgrund.
  • Förutsättningar för naturliga och varaktiga möten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar av olika ursprung skapas.
  • Skapa förutsättningar för jämlikhet i samhället.
  • Kunskap om vad arbete med jämlikhet kan tillföra samhällets olika verksamheter.
  • Synliggöra och motverka ojämställdhet och stereotypa könsuppfattningar.
  • Personer med alla typer av funktionsnedsättning integreras i samhället.
  • Kunskapen om vad det innebär att ha ett funktionshinder ökas.
  • Platser i kommunen är tillgänglig för alla oavsett om man har ett funktionshinder eller inte.

Vem som helst kan nominera en mottagare - blanketten finns att under Dokument längre ner på denna sida.

Den ifyllda blanketten mailas till ks@mark.se eller skickas per post till Marks kommun, 511 80 Kinna. Blanketten kan också lämnas in på kontaktcenter i kommunhuset.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör jury. 

Mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad, jämlik och tillgänglig kommun. En kommun där alla är delaktiga, respekterade och trygga. Stipendiet ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte.

Publicerad av: Marks kommun