Internationellt arbete

Senast uppdaterad den 23 februari 2018

I en tid när Europa och hela världen är nåbar måste Mark vara aktiv i sökandet efter stimulerande kontakter i omvärlden. Mark ligger nära de flesta länder i Europa och med Landvetters flygplats som granne är tidsavståndet till stora delar av världen inte så stort.

Att ha kontakt med länder i olika delar av världen är stimulerande och viktigt. Genom att ta del av andra kulturer får vi nya kunskaper vilket kan ge oss en ny syn på vår tillvaro. Detta är viktigt för oss som människor och nödvändigt för våra företag och dess ledare.

Markborna, ung som gammal, ska känna att det finns ett intresse och ett stöd från kommunen när de på olika sätt vill knyta kontakter med orter, organisationer och människor både i Europa och i andra världsdelar. Kommunen ska särskilt uppmuntra och stödja ungdomars möjligheter att knyta kontakter med ungdomar i andra länder, vilket kan ha stor betydelse för framtiden.

Kommunen bör också uppmuntra och stödja kontakter med andra länder för t ex studier och arbete. Mark har vänorter och om det finns intresse från sammanslutningar i Mark att skapa nya vänorter ska kommunen vara positiv till detta.

Syftet med Marks kommuns internationella policy är att skapa en gemensam grund för kommunens internationella arbete.

Genom internationellt arbete ska kommunen:

  • sätta Marks kommun på kartan; geografiskt, kulturellt och turistiskt,
  • ha sikte på att direkt eller indirekt förbättra för medborgarna och näringslivet i Mark, samt
  • visa vad kommunen är bra på, men även lära av andra.

Publicerad av: Marks kommun