Vänorter

Senast uppdaterad den 5 oktober 2016

Marks kommun har en lång historia av internationella kontakter. Redan på 1970-talet hade kommunen en vänort i Finland. När den vänorten, Kalanti, i en kommunsammanslagning kom att ingå i den större kommunen Nystad, så upphörde det formella samarbetet mellan Mark och Kalanti.

1988 inleddes ett samarbete med Szamotuly i Polen. Samarbetet startade som ett miljöprojekt. Det fanns planer på att bygga ett kärnkraftverk i Szamotuly och folk var oroliga. Några hade sedan tidigare kontakter i Mark och sökte sig nu till dessa för att, utifrån den i Sverige rådande kärnkraftsdebatten, inleda ett miljöprojekt. Miljöprojektet startades 1988 och 1991 undertecknades ett vänortsavtal mellan båda våra kommuner.

År 1993 i samband med en konferens i Szamotuly kom Marks kommun i kontakt med Apolda. Apolda, som ligger i det forna Östtyskland, var mycket intresserade av kontakter mot väst. Marks kommun framstod som särskilt intressant eftersom vi, likt dem, är en gammal textilbygd. Något år efter detta 1994 undertecknade våra två kommuner ett vänortsavtal.

Kommunens senaste vänort, Ontinyenti Spanien, blev vänort med Marks kommun efter att de sökt kontakt via ett regionalprojekt med en bygd som hade ett textilmuseum. På så sätt hittade de Marks kommun. Den 17 november 2003 undertecknades så ett vänortsavtal mellan våra båda kommuner.

Marks kommun har alltså tre vänorter, Szamotuly i Polen, Apolda i Tyskland och Ontinyent i Spanien.

Publicerad av: Marks kommun