Szamotuly

Senast uppdaterad den 19 november 2015

Staden Szamotuly i Polen ligger trettiofem kilometer nordväst om miljonstaden Poznan, intill floden Sama. Staden Szamotuly är centralort i kommunen och regionen Szamotuly.

Liksom många andra städer i Polen har Szamotuly en borg. Borgen är från 1500-talet och är omgiven av resterna av sitt yttre försvarsverk, bland annat ett respektingivande torn som byggdes 1518 och som kallas för Halszkas torn. Namnet kommer av den litauiska prinsessan Halszka av Ostrog, som hölls inlåst där i fjorton år efter att ha tvingats till giftermål med regionens styrande adelsman.

Efter Polens delning mellan Preussen, Österrike-Ungern och Ryssland hamnade Szamotuly under preussiskt styre. Under 1800-talet utgjorde regionen ett centrum för motstånd mot ockupationen. Under åren 1918-1919 utgick delar av det storpolska upproret, som ledde till den polska statens pånyttfödelse, från Szamotuly. Under andra världskriget ockuperades regionen av tyskarna och befriades först i januari 1945.

Efter kriget, under kommunisttiden, fokuserade staden på att utveckla industrier i för regionen vanliga naturresurser. Staden ligger längs med motorvägen mellan Berlin och Warszawa och utgör dessutom en viktig järnvägsknut. Regionen är rik på raps och här produceras nästan två tredjedelar av Polens totala produktion om 1 miljon ton matolja. Dessutom finns en välutvecklad träindustri med tillhörande möbelfabrik med anor från 1897.

Befolkning: 28 000 personer

Publicerad av: Marks kommun