Kommunala bolag

Grafik över kommunens bolag

Senast uppdaterad den 13 september 2018

I Mark finns fyra kommunala bolag, i dessa bolag är kommunen ägare till 100 procent.

Varje bolag har egen styrelse, där ledamöterna och ersättarna väljs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har också utsett revisorer för respektive bolag. De kommunala bolagen är en del av koncernen Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun