Mark Kraftvärme AB

Bild på fjärrvärmeverket i Skene.

Senast uppdaterad den 13 juli 2020

Mark Kraftvärme AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i Mark. Bolaget har bidragit till att ca 14000 kubikmeter eldningsolja inte längre förbrukas i kommunen.

Mark Kraftvärme AB utvecklar och förvaltar även kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation. Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun under namnet Mark kraftvärme Stadsnät. 

Mark Kraftvärme AB är ett helägt kommunalt bolag med 16 anställda. Vår styrelse utses av kommunfullmäktige.

Klicka här för att komma till Mark Kraftvärme AB:s hemsida

Adress

Industrigatan 16, Skene 

Postadress

511 80 Kinna 

Publicerad av: Marks kommun