Mark Kraftvärme AB

Bild på fjärrvärmeverket i Skene.

Senast uppdaterad den 10 september 2018

Mark Kraftvärme AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i Mark. Bolaget har bidragit till att ca 14000 kubikmeter eldningsolja inte längre förbrukas i kommunen.

Mark Kraftvärme AB utvecklar och förvaltar även kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation. Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun under namnet Mark kraftvärme Stadsnät. 

Mark Kraftvärme AB är ett helägt kommunalt bolag med 16 anställda. Vår styrelse utses av kommunfullmäktige och verkställande direktör är Bengt-Allan Frost.

Klicka här för att komma till Mark Kraftvärme AB:s hemsida

Adress

Industrigatan 16, Skene 

Postadress

511 80 Kinna 

Publicerad av: Marks kommun