Fastigheter

Senast uppdaterad den 21 november 2016

Marks Fastighets AB har fyra fastigheter i sin ägo. Här nedan listas fastigheterna. Klicka på önskad ort i vänsterspalten för att läsa mer om respektive fastighet.

Hajoms industrihus

Cirka 9400 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta.

Adress: Skene Skog företagspark

Rydals företagshus

Cirka 10 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Adress: Boråsvägen 137, Rydal

Skene, Höglager

Cirka 2600 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta. Assbergs industriområde.

Adress: Maskingatan, Skene

Skene, Kråkebacka

Cirka 3400 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta. Assbergs industriområde.

Adress: Erikdalsgatan 12, Skene

Publicerad av: Marks kommun