Hajom, Industrihuset

Marks Fastighet AB:s fastighet vid Skene skog, Hajom.

Senast uppdaterad den 21 november 2016

Vårt industrihus i Hajom ingår i Skene skogs företagspark.

Industrihuset Hajom rymmer idag viss industriverksamhet men här finns även plats för lager.
Fastigheten ligger intill industriområdet Skene skog utmed länsväg 156 och har bra kommunikationer.

Publicerad av: Marks kommun