Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Rydal företagshus

Rydalsfastigheten, Rydal.

Senast uppdaterad den 18 mars 2021

Här i hjärtat av svensk textilindustri har vi mer än 10 000 kvadratmeter. Ytorna kan användas för kontor eller lager.

Sveriges textila vagga

Det var här i Rydal som industrimannen Sven Erikson 1853 byggde Sjuhärads första spinneri. Maskinerna smugglade han ut från Manchester och kraften att driva dem kom från Viskan med hjälp av ”werldens beste Waterhjul” som den engelske spinnmästaren uttryckte det. Idag visar Rydals museum delar av fabrikens maskinpark på mellanplanet.

Här finns även moderna konferens- och utbildningslokaler.

Företagshusets panncentral levererar fjärrvärme till bostäder och företag i Rydal.

Publicerad av: Marks kommun